Prezentácia študentov FA STU BA ponúkla viac ako 30 zaujimavých projektov

Prezentácia študentov FA STU BA ponúkla viac ako 30 zaujimavých projektov

Prezentácie študentov architektúry na udalosťi mestské zásahy KEŽMAROK a BREZNO vo formáte 120 SEKÚND, ktorá sa uskutočnila na FA STU BA dňa 4.4.2017 ukazali viac ako 30 konštruktívnych riešení pre tieto mestá.