Mestské zásahy Brezno vyvrcholili vernisážou a uvedením knihy

Mestské zásahy Brezno vyvrcholili vernisážou a uvedením knihy

Proces mestských zásahov tradične vrcholí vernisážou prác a uvedením publikácie. 27. novembra sa táto udalosť konala v novozrekonštruovanej mestskej Synágóge v Brezne.
Za účasti zástupcu primátora mesta Brezno Ing. arch. Jána KRÁLIKA a hlavnej architektky Ing. Barbory HALÁSOVEJ predstavil Ing. arch. Dušan Burák, PhD.z občiasnkého združenia UZEMNEPLANY.SK návštevníkom vernisáže myšlienku a podstatu projektu Mestské zásahy.
Na výstave boli odprezentované formou panelov všetky autorské projekty a návrhy, ktoré autori zaregistrovali na webe brezno.zasahy.sk do 22. novembra 2017.