Kniha Mestské zásahy Brezno

Kniha Mestské zásahy Brezno

82 stranová publikácia prezentujúca 29 autorských projektov a nápadov ako pozdvihnuť kvalitu verejného priestoru v meste Brezno.
Viac ako plne farebnú publikáciu si môžete objednať na e-šope atriumarchitekti.sk