Kniha Mestské zásahy Brezno

Kniha Mestské zásahy Brezno

82 stranová publikácia prezentujúca 29 autorských projektov a nápadov ako pozdvihnuť kvalitu verejného priestoru v meste Brezno. Viac ako plne farebnú publikáciu si môžete objednať na e-šope atriumarchitekti.sk

Mestské zásahy Brezno vyvrcholili vernisážou a uvedením knihy

Mestské zásahy Brezno vyvrcholili vernisážou a uvedením knihy

Proces mestských zásahov tradične vrcholí vernisážou prác a uvedením publikácie. 27. novembra sa táto udalosť konala v novozrekonštruovanej mestskej Synágóge v Brezne. Za účasti zástupcu primátora mesta Brezno Ing. arch. Jána KRÁLIKA a hlavnej architektky Ing. Barbory HALÁSOVEJ predstavil Ing. arch. Dušan Burák, PhD.z občiasnkého združenia UZEMNEPLANY.SK návštevníkom vernisáže myšlienku a podstatu projektu Mestské zásahy. Na výstave boli odprezentované formou panelov všetky autorské projekty a návrhy, ktoré autori zaregistrovali na webe brezno.zasahy.sk do 22. novembra 2017.

Vernisáž výstavy Mestské zásahy Brezno 2017

Vernisáž výstavy Mestské zásahy Brezno 2017

Výstava prezentujúca pohľad architektov na problematické alebo nevyužité miesta mesta Brezno.

Zverejnite Váš nápad

Zverejnite Váš nápad

Niekedy postačí jednoduché a lacné riešenie, ktoré však dokáže zmeniť a zlepšiť kvalitu miesta, v ktorom žijeme niekoľkonásobne. Dajme našim verejným priestorom druhú šancu! Ak poznáte v Kežmarku miesta, ktoré nefungujú tak ako by mali, vidíte v nich jedinečný potenciál a máte nápad ako ich premeniť, stačí vytvoriť jednoduchú vizualizáciu/ kresbu a zaregistrovať ju na: brezno.zasahy.sk/prihlaska/projekt

Prezentácia študentov FA STU BA ponúkla viac ako 30 zaujimavých projektov

Prezentácia študentov FA STU BA ponúkla viac ako 30 zaujimavých projektov

Prezentácie študentov architektúry na udalosťi mestské zásahy KEŽMAROK a BREZNO vo formáte 120 SEKÚND, ktorá sa uskutočnila na FA STU BA dňa 4.4.2017 ukazali viac ako 30 konštruktívnych riešení pre tieto mestá.

Mestské zásahy BR II 120 sekúnd

Mestské zásahy BR II 120 sekúnd

Radi by sme vás pozvali na udalosť mestských zásahov KEŽMAROK a BREZNO vo formáte 120 SEKÚND, ktorá sa bude diať v MODELOVNI FA STU BA dňa 4.4.2017 o 16.00.

Mesto zverejnilo podklady

Mesto zverejnilo podklady

Mesto zverejnilo podklady, ktoré pomôžu autorom sa lepšie zorientovať v problémových častiach mesta.

Workshop studentov STU FA

Workshop studentov STU FA

Na úvod projektu sa uskutočnil workshop študentov Fakulty architektury STU Bratilslava, ktorím mesto a organizátori predstavili a zadefinovali problémové miesta mesta.

Spustený Facebook k projektu

Spustený Facebook k projektu

Spustili sme facebookový profil.

Začíname - Sputenie projektu Mestské zásahy Brezno 2017

Začíname - Sputenie projektu Mestské zásahy Brezno 2017

Od dnešného dňa je možné prihlasovať projekty a podnety velmi jednoduchoýcm spôsobom na nášom webe.