MZ Brezno 2017

Čo sú to Mestské zásahy Brezno 2017?

Cieľom projektu Mestské zásahy Brezno 2017 je nájsť v meste problematické alebo nevyužité miesta a kreatívne do nich zasiahnuť.
Dôležité je, že zásah môže mať rôznu formu od umeleckých inštalácii, úpravy zelene, či tvorby nových zelených plôch až po zložitejšie architektonické koncepty.
Nie je to len o hľadaní problémov mesta, ale aj o odkrývaní jeho nevyužitého potenciálu.
Spoločne môžeme Brezno urobiť zaujímavejším a lepším pre život.

Mestské zásahy Brezno 2017 vznikajú v úzkej spolupráci s mestom Brezno, ktoré má silný záujem vybrané návrhy zrealizovať. Z toho dôvodu sme zostavili panel odborníkov, ktorý všetky prijate návrhy posúdi a odporučí mestu konkrétne zásahy na realizáciu. Nejde však o súťaž, len o snahu pozrieť sa na jednotlivé zásahy a verejný priestor mesta z viacerých pohľadov a realizovať to najvhodnejšie.

Uzávierka prijímania podnetov a zásahov predĺžená:

koniec augusta 2017

Na organizácii projektu sa podieľajú:

Mesto Brezno – www.brezno.sk
OZ UzemnePlany.sk – www.uzemneplany.sk
Architektonické štúdio Atrium – www.atriumstudio.sk

Projekt finančne podporilo

Mesto Brezno
Fond na podporu umenia

Čo je výstupom projektu?

Publikácia, výstava v Synagóge a séria podujatí i aktivít vo verejnom priestore.

Kontakt na organizatora

UzemnePlany.sk o.z.
Mlynská 27, 040 01 Košice
tel./fax: +421 55/ 623 15 87
e-mail: zasahy@zasahy.sk
web: www.zasahy.sk