5

Zákaz vjazdu?

Autor(i)
Jakub Amtmann
Miesto/lokalita
9. mája 2446, 977 03 Brezno-Mazorníkovo, Slovensko
Zákaz vjazdu?

Už dlhodobo (nielen) mňa trápi, že poza bývalú pekáreň na Mazorníku po spevnenej ceste jazdí denne mnoho vozidiel, no bezúčelovo. Na vozovke je mnoho jám plných vody, kde pri prejazde automobilmi sú ľudia prechádzajúci tadiaľ ohrození, či „ošpliechaní“, v čase sucha zaprášení. Nevidím dôvod využitia komunikácie pre verejnú automobilovú premávku. Cesta je v zlom stave a každým prejazdom automobilu sa len zhorší. Ja osobne nerozumiem každému, prečo tadiaľ ide. Skratka to nie je, kedže presun po tej komunikácii trvá neporovnateľne dlhšie a o poškodení vozidiel nehovorím. Jedná sa najmä o bezpečnosť chodcov, prípadne cyklistov, kedže neraz som bol svedkom, ako si to tadiaľ vodiči „šinú“ a nedbajú na nič/nikoho. Riešením by podľa môjho uváženia bol „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ s dodatkovou tabuľkou „okrem dopravnej obsluhy“, keďže sa tam nachádza súkromná nehnuteľnosť a prístup k pozemkom. Viem, že každú zmenu premávky musí schváliť ODI Brezno. Verím, že sa to po dlhých rokoch podarí, riešil som to ešte za bývalého vedenia a odpoveďou bolo jednoduché „NIE, nedá sa“…

S pozdravom
Amtmann Jakub, obyvateľ sídliska Mazorníkovo

Poloha na mape