14

nedokončená cesta skrz budovania kanalizácie

Autor(i)
Ondrej Potkány
Miesto/lokalita
Cesta osloboditeľov 1471/187, 977 03 Brezno-Vrchdolinka, Slovensko
nedokončená cesta skrz budovania kanalizácie

Páni stavbári kanalizácie úplne zabudli na to že asi by bolo podklad niečim ošetriť pred tým ako budú ťahať nový asfalt. Ďalej nový asfalt ktorý mal slúžiť pre kompletné dokončenie výjazdu umiestnili úplne na druhú stranu, ktorá už nepatrí do mesta Brezna. Poprosili by sme o nápravu aby sme aj my mohli chodiť domov.

Poloha na mape