3

Wake - up call

Autor(i)
Ivana Cicka a Igor Červenji
Ateliér
/
/
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 53-55, 977 01 Brezno, Slovakia
Odhadovaná cena
1000e

Semestrálna práca

Škola
/
Fakulta
Fakulta architektúty, STU v Bratislave
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
Wake - up call

Ako hlavný problém Námestia mesta Brezno je nenávštevnosť a neatraktívnosť. Aby sa tento problém vyriešil, musíme vziať do úvahy možnosti, ktoré sú k dispozícii. Samotné námestie je kompozične už navrhnuté a vyplnené. Aj napriek tomu námestie čelí malej návštevnosti. Riešený priestor potrebuje ľudí a potrebuje získať niečo, čo ho prebudí. Námestiu ako takému chýba život, preto sa pokúsime to zmeniť. Atraktívnosť celé mesto získa vďaka výrazným zmenám samotného namestia, ale aj priestoru okolo neho. Dávno zabudnutá ulička s orýpanými stenami a reklamami, ktoré ju maximálne „zabili“, sa výrazne presvetlí a konečne dostane zaslúženú pozornosť. Námestie sa zatraktívni aj vďaka multifunkčným pohyblivým javiskám, ktoré sa môžu použivať na rôzne účely. Od terás pre existujúce kaviarne, po výstupenia, podujatia a oslavy. Kedže je javisko zložené z viacerích menších javísk, každé môže fungovať osobitne ale aj ako jedno celistvé. Ako final-touch, námestie konečne ožije po pridaní zelene okolo jestvujúcej fontány v strede námestia. Poloha zelene opisuje sústredené kružnice, ktoré vznikli ukladaním dlažby.

Poloha na mape