5

Premyslieť námestie

Autor(i)
Jakub Hruška
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 42-51, 977 01 Brezno, Slovakia
Odhadovaná cena
3 000 €

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Štefan Polakovič
Premyslieť námestie

Južná časť Námestia generála Štefánika trpí nedostatkom ľudí – nedivím sa. Námestie v súčasnom stave totižto nemôže fungovať už len principiálne. Kaviarne a reštaurácie nemajú priestor na to, aby to, čo sa odohráva vo vnútri, mohlo prirodzene presahovať za hranice budovy. Tento život, ktorý sa chce pretlačiť von, naráža na dve bariéry: vysoké múriky s akože zeleňou, ktoré iba veľmi limitovane ponúkajú možnosť posedenia, a jednosmernú komunikáciu s parkovaním. Námestie je teda fyzicky aj pocitovo rozdelené na dve nefunkčné časti, tá prvá síce ponúka kaviarničky, ale dusí sa obmedzenými možnosťami rozvoja, tá druhá neponúka takmer nič.
Riešenie?
Zrušenie múrikov a cesty (obe veci sú viac na škodu ako úžitok), čím sa námestie prepojí v jeden funkčný celok, a napokon množstvo malých úprav, ktoré vytvoria príležitosti na aktivity a trávenie voľného času (ktoré tam momentálne chýbajú), napríklad:

  • stromy, ktorá ponúkajú skutočný tieň,
  • betónové pingpongové stoly,
  • betónové stolčeky na šach a rôzne detské stolné hry, ako napríklad Človeče nehnevaj sa,
  • exteriérové výstavné priestory,
  • detské preliezačky alebo hojdačky,
  • rôzne druhy vertikálnej zelene a pod.

Poloha na mape