4

Creative cinema

Autor(i)
Silvia Jedináková, Lenka Kavuljáková
Ateliér
AN2_AU
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 1-15, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
100 €

Semestrálna práca

Škola
STU
Fakulta
Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
Creative cinema

_CREATIV_CINEMA je
multifunkčný pavilón, ktorý sa može využívať pre divadelné podujatia ,aj v
letných mesiacoch na premietanie filmov a stretávanie sa mladých ľudí za
účelom kvalitne stráveného času pri plnohodnotných debatách.
Využitie pavilónu je všestranné, premietanie filmov, po sklopení plátna na
divadelné účely a zadná komora na uskladnenie náradia ,či využitá jako
technická miestnosť.
Pavilón je jednoduchý na výrobu , zvolený materiál je drevo neupravovanej
farby, aby zapadal do prostredia parku a nepsôbil lákavo pre vandalov.
Pavilón je variabilný svojím prispôsobením na určitú funkciu aj svojou
polohou. Može sa premiestniť kdekoľvek, kde bude potrebný, či lepšie vyuźitý.

Poloha na mape