6

Oživenie zvonice

Autor(i)
Mária Pružincová, Terézia Kyseľová
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 53-55, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
400 000 EUR

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
Oživenie zvonice

V našom návrhu sa snažíme oživiť „zabudnutú“ budovu bývalej zvonice, ktorej interiér roky zapadá prachom. Podstatnú časť parteru sme presklili, čím sme dosiahli lepšie presvetlenie a otvorenejší priestor. Práve tu sme navrhli informačné
centrum, ktoré by malo výhodnejšiu a logickejšiu polohu ako to pôvodné.
Na ďalších poschodiach sme umiestnili miesto pre výstavy miestnych umelcov a dobových fotografií zachytávajúcich históriu námestia a zvonice. Na najvyššom poschodí bola kedysi izbica zvonára, ktorú navrhujeme zrekonštruovať a dobovo zariadiť.

Poloha na mape