7

Chill in park

Autor(i)
Adriana Dolníková, Nikola Danková
Miesto/lokalita
Nám. gen. M. R. Štefánika 45/53, 977 01 Brezno, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
STU
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Roman Hajtmanek
Chill in park

Miesto pre mestský zásah sa nachádza v parku v centre Brezna, vedľa námestia M. R. Štefánika. Priestor parku je sám o sebe zaujímavý, no problém daného územia spočíva v nedostatočnom využití potenciálu tohto miesta. Je to vhodné prostredie pre trávenie času na jar aj v lete. Tento mestský zásah má prilákať viac ľudí do centra mesta. Hlavnou myšlienkou je vytvorenie variabilného pavilónu, ktorý bude primárne slúžiť na oddych pre obyvateľov mesta ale aj pre turistov a má vytvoriť centrálnu časť parku. Pavilón je zložený z dvoch vnútorných priestorov, ktoré môžu byť využívané aj pri iných príležitostiach. Môžu sa tu organizovať menšie stretnutia, výstavy a podobne. Exteriérová časť pavilónu oddeľuje dva priestory. Je to časť určená na sedenie a v letných obdobiach môže slúžiť ako menšie hľadisko pri premietaní lmov alebo pri menších zhromaždeniach. Keďže pavilón ma aj interiérovú časť, môže byť využívaný aj v chladnejších mesiacoch.

Poloha na mape