8

Omladina - Parkovisko pri pošte a park pred školou

Autor(i)
Marián Kleiman, Róbert kurek
Miesto/lokalita
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno, Slovensko

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič, Ing. arch. Tomáš Tholt, Ing. arch. Roman Hajtmanek
Omladina - Parkovisko pri pošte a park pred školou

Zámerom projektu je zrušiť zaoblenie parku spolu s ostrovčekmi, čím vzniknú nové križovatky a docieli sa zväčšenie zelenej plochy, ale i pohodlnejšie parkovanie na parkovacích miestach, ktoré sa dostávajú do polohy po stranách parku, čiže po oboch stranách bočných ciest.
Každé mesto by malo byť živé, pulzujúce, plné ľudí, ktorí ním nie len prejdú na ceste z práce domov ale sa i zastavia. Jedným z miest v meste, kde by ľudia mali tráviť svoj voľný čas, je určite i park. Ten je priestorom na prechádzky, šport či zábavu, ale určite nie pre parkovanie áut.
Park pred SPŠ v Brezne je priestor s veľkým potenciálom, no teraz slúži prevažne ako parkovisko. Naším cieľom bolo vrátiť park študentom, ktorí sú logický užívatelia, keďže sa tu nachádza nie len viacero škôl a študentský domov.
Pobyt v parku by mali zaručiť okrem lavičiek a okrúhlych obedových stolov so sedením aj hrazdy určené na „workout“ ale hlavne spevnené plochy pre skaterov. Tie zhŕňajú napríklad vyhĺbenú kotlinu situovanú centrálne pred hlavný vchod. Takto sa priestor dá živo využiť už od obedových prestávok, až po večerné stretnutia kamarátov spojené so športom či zábavou.

Poloha na mape