9

Revitalizácia nábrežia

Autor(i)
Jakub Hruška, Karina Humajová
Miesto/lokalita
Nábrežie Jána Čipku 2, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
1 000 €

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch Štefan Polakovič
Revitalizácia nábrežia

Cieľom návrhu je revitalizácia východného brehu rieky Hron, ktorý má obrovský, ale nevyužitý potenciál:

  • Bezprostredná blízkosť historického centra
  • Územím prechádza viacero peších ťahov
  • Priamy kontakt s riekou a zaujímavé pohľady na mesto
  • Rieka Hron je spojnicou viacerých dôležitých miest
  • Možnosť chytania rýb

Súčasný stav:
Vybrané územie je zanedbané a neosvetlené, ľudia ním zvyčajne iba prechádzajú alebo tam venčia psov, chýba tam možnosť vykonávať hoc akú aktivitu.

Navrhované riešenie:

  • Vybudovanie drevenej lávky – vďaka tomuto prvku už nebude problém prechádzať sa po nábreží ani v sychravom počasí.
  • Osadenie betónových kubusov s dreveným roštom a osvetlením pod spodnou hranou, ktoré budú určené na sedenie a budú umiestnené v dvoch úrovniach, povyše a poniže drevenej lávky.
  • Vytvorenie veľmi jednoduchého miesta na grilovanie a opeknie – betónové kvádre s polguľovým výrezom v hornej časti, ktorý bude možno prekryť roštom.

Poloha na mape