10

Nový výhľad

Autor(i)
Karina Humajová
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 53-55, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
8 000 €

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
Nový výhľad

Mestská veža, nachádzajúca sa na Námestí generála Štefánika, je miestnou dominantou z 19. storočia. V minulosti plnila funkciu strážnej veže a mestskej zvonice. Má zdarilú polohu, ktorá zaručuje obšírny výhľad na okolie – námestie, park, hory, priľahlé budovy.
Tieto jej kvality sú v súčasnosti nevyužívané, respektíve výhľad je ponúkaný iba z okien, a celkovo je samotná veža bez funkcie.
Pristavaním ochodze približne v polovici veže, pod jej najvyššími oknami, by bol tento výhľad plnohodnotný a oveľa vzácnejší, i obšírnejší. Popri tomto riešení oživenia miestnej pamiatky by bolo potrebné vykonať aj vnútornú rekonštrukciu, a to najmä schodiska. S takouto funkciou by mala byť veža ľuďom prístupná neustále, preto by bolo rozumné poveriť človeka – strážcu veže, ktorý by na dianie vnútri dohliadal. Do budúcna by však mohli byť využité i vnútorné priestory veže, a to v zmysle malej kaviarničky. Ochodza by ponúkala turistom i miestnym zaujímavý výhľad a príjemný zážitok, sprevádzaný blaženou vôňou kávy.

Poloha na mape