19

revitalizácia zastávok mesta Brezna

Autor(i)
Ondrej Potkány
Ateliér
-
Miesto/lokalita
Rázusova 42-48, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
5000-7000
revitalizácia zastávok mesta Brezna

Popis problematiky:
Už cca. 20 rokov chodím po meste okolo rôznych zastávok či už na ulici ČSA, Švermovej ulici, Rázusovej ulici, ulici MPČĽ, ulici Martina Benku, ulici Cesta osloboditeľov a musím skonštatovať že stav týchto verejných priestorov je v dezolátnom stave a už absolútne nespĺňajú svoju funkciu. A pretože autobusové zastávky majú slúžiť predovšetkým širokej verejnosti mesta Brezna a samozrejme aj spoluobčanom z okolitých dedín, tak by som rád tento verejný priestor oživil svojím návrhom a priniesol mu znova jeho funkčnosť aby zastávky spĺňali aspoň základné štandardy a spríjemnili ľuďom aspoň troška čakanie na ich spoje.
Zámer:
Cieľom môjho návrhu je vytvoriť priestor ktorý nebude finančne náročný na svoju výstavbu a bude ho možne skonštruovať aj pomocou vlastných zdrojov. Samozrejme myslím aj na základné požiadavky pre ľudí aby zastávka spĺňala všetky ich potreby. Návrh je samozrejme rôzne variovateľný a je možné ho rôzne zväčšovať, zmenšovať, prípadne pre menšie zastávky vyt-

Poloha na mape