21

#BREZNO

Autor(i)
Lucia Blahová, Petra Cagalová
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 1-15, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
6 000 €

Semestrálna práca

Škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič,
#BREZNO

Cieľom tohto mestského návrhu je viac spropagovať mesto Brezno. Vytvoriť atrakciu, ktorá by svojou zaujímavosťou a využitím prilákala nielen nových turistov, ale aj svojich obyvateľov mesta Brezno.

Prvé návrhy a idey sú venované priestorom škôlky. Koncept je teda určený hlavne pre deti. Našim cieľom je rozvíjať fyzickú, ale aj psychickú stránku detí. Návrhy sú variabilné, dajú sa použiť kdekoľvek a využiť akokoľvek.

Prvý a druhý variant je navrhnutý prevažne pre mladú generáciu. Umiestnenie je preto práve v MŠ/ZŠ. Môže byť zhotovený z dreva a využívaný na lezenie, sedenie či oddych. Ďaľšou povrchovou úpravou môže byť tabuľový náter a veľké písmena sa tak stanú veľkou hravou tabuľou spolu s preliezkou, doplnené hrou piškôrky v symbole mriežky.
Inou možnosťou sú zrkadlové písmená. Vytvárajú rôzne vtipné siluety a sú umiestnené prevažne v parkoch. Písmená, na ktoré sa dajú zavesiť zámky nachádzajúce sa v predstaničnom priestore. Svietiace písmená, ktoré by sa dokonale hodili do prázdneho námestia, pri hlavných dopravných ťahoch, popri moste alebo na kopci.

Poloha na mape