23

Zastav sa!

Autor(i)
Lívia Búliková, Simona Bohovicová
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 53-55, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
1 600 €

Semestrálna práca

Škola
STU Bratislava
Fakulta
Fakulta architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
Zastav sa!

Cieľom nášho zásahu je pritiahnuť ludí a obvvateľov mesta na hlavné námestie M.R. Stefánika, ktoré je srdcom Brezna. Jedným z dôvodov, prečo sa obyvatelia mesta nezdržiavajú v priestoroch námestia, ktoré ponúka celkom príjemný priestor na oddych je, že nemajú dôvod ho navstívit Najbližšia autobusová zastávka je vzdialená 300 metrov a nachádza sa pred obchodným domom. Preto sme sa rozhodli v našom proiekte riešiť teoretickú časť vybudovania novej autobusovej zastávky priamo na námestí. Myslíme si, že takéto riešenie by pomohlo mestu aj jeho obyvateľom. Názov „Zastav sa!“ je odvodený od slova zastávka, ale jeho druhým významom je, aby sa ľudia doslovne zastavili, oddýchli si a strávili čas aj na svojom námestí. Spolu s umiestnením zastávky riešime aj jej okolie, konkrétne zeleň v predzáhradkách pred domami na v námestí jej blízkosti.

Poloha na mape