1

City Lines

Autor(i)
Kristína Hanesová
Miesto/lokalita
Nábrežie Jána Čipku 2, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
20 000 €

Semestrálna práca

Škola
STU Bratislava
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
City Lines

Priestor, ktorý som sa rozhodla meniť sa nachádza na nábreží rieky Hron. Dôvod prečo som sa rozhodla práve pre túto časť Brezna je, že je lokalizovaný v blízkosti centra a zdal sa mi nevyužitý vzhľadom k jeho výhodnej polohe a k tomu, že slúžil ako parkovisko. Týmto návrhom som chcela prepojiť nábrežie a námestie ,pri ktorom je tiež múzeum, takže sa tam často zdržiavajú ľudia. Na prepojenie som si vybrala malú uličku, ktorá
sa na nábrežie napája, pretože Kuzmányho ulica sa mi zdala príliš frekventovaná. Priestor som využila ako park pre psov pretože som nič také v meste nevidela. Na tento maly park sa napájajú trávnaté plochy s výhľadom na rieku. V tomto priestore sa tiež nachádzajú garáže, do ktorých som nechcela mojím zásahom zamedziť prístup,
preto som k nim navrhla spevnenú plochu ktorú môžu využívat ako aj autá tak aj chodci.

Poloha na mape