25

Stopka

Autor(i)
Lenka Kavuljáková, Silvia Jedináková
Miesto/lokalita
Námestie generála Štefánika 53-55, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
10 000 €

Semestrálna práca

Škola
STU Bratislava
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
Stopka

Zásah do mestského života mesta Brezno. Oživiť ruch mesta, zasiať život do námestia a priľahlých častí, keďže námestie je pusté – bez života, rozhodli sme sa to pokúsiť zmeniť.
Asi najlepší spôsobom by bolo zasiahnuť hlavne do mestskej hromadnej dopravy prostredníctvom navrhovaných mestských autobusových zástaviek, ktoré by boli umiestnené na hrane námestia a zadnej časti parku pri ceste.
Materiál zástaviek je zvolené drevo neupravovanej farby a je v podobnom designe ako pavilón umiestnený v parku.
Dúfame , že naším zásahom docielime častejšie zdržiavanie obyvateľov práve v tých miestach , kde by mohli byť umiestnené zastávky, keďže ich situovanie je pri historických budovách mesta Brezno.

Poloha na mape