27

ZELENÉ NÁDVORIA

Autor(i)
Barbora HALÁSOVÁ
Miesto/lokalita
Československej armády 50/2, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
12 000 €
ZELENÉ NÁDVORIA

Návrh spočíva v rekonštrukcie krásneho nádvoria mestského úradu, cez ktorý denne prechádza stovky občanov. Má špecifickú atmosféru, s výhľadom z pavlače a vlastnou mikroklímou.
Zelená plocha by bola experimentom pre odhalenie pozitívneho vplyvu zelene na ľudskú psychiku, životné a mestské prostredie. Zároveň by to bol dobrý príklad pre rekonštrukcie, sprístupnenie ostatných dvorových priestorov pamiatkových a veľmi hodnotných objektov, budovanie zelene, parkových oddychových zón, prvkov zelených striech, vertikálnej zelene a pod.

Poloha na mape