28

Leháro

Autor(i)
Hermína Mikešová, Anna Molnárová
Miesto/lokalita
Staničná 1016/1, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
50 000 - 600 000

Semestrálna práca

Škola
STU Bratislava
Fakulta
Fakulta Architektúry
Konzultant
Ing. arch. Štefan Polakovič
Leháro

Mesto Brezno skrýva v sebe veľký potenciál, či už z hl'adiska kultúry alebo prostredia. Komplikáciou sa však stali nákupné strediská mimo hlavného námestia, ktoré zapríčiňujú jeho upadanie. Našim ciel'om je pritiahuť verejnosť do centra hravou a športovou formou, a tým zabezpečiť celkovú funkčnosť centra. Jedným z možných riešení je práve vybudovanie hrádze pozdĹž rieky Hron. Hlavnou myšlienkou je pomocou vybudovania hrádze prilákať milovníkov športu, rodiny s deťmi ale aj l'udí s chuťou načerpať novú energiu a oddýchnuť si. Hrádza má tri hlavné uzly a to Hlavnú stanicu,prepájaciu časť a most oproti námestiu. Hlavnú stanicu a okolie hrádze tvoria relaxačné siete, ktoré sú určené predovšetkým na oddych ale aj pre l'udí čakajúcich na vlak. Prepájaciu časť tvorí priestor pod mostom, kde sa končí už vybudovaná časť hrádze. V tomto priestore, ktorý je uzlom dvoch hlavných častí, by bol most prepájajúci obe časťi hrádze. Druhá časť hrádze vedie popri železnici k mostu pri hlavnom námestí. Tým, že je hrádza prepojená s námestím, priláka l'udí a obnoví funkčnosť centra.

Poloha na mape