29

Kultúr Plac Brezno

Autor(i)
Tomáš Eisner
Ateliér
Atrium Architekti
atriumarchitekti.sk
Miesto/lokalita
Švermova 1027/7, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
500 0000 Eur
Kultúr Plac Brezno

Projekt rieši revitalizáciu kultúrneho domu aké aj širšieho okolia. Vytvára súčasný priestor pre potreby kultúrneho, voľno časového ako aj komerčného využitia. Projekt počíta s rekonštrukciou budovy, prinesením nových funkcií ako bistro, kaviareň, kino, sály pre usporiadanie kultúrnych a voľnočasových podujatí. Podporiť tento koncept ma aj výrazná revitalizácia okolia, vytvorenie veľkej nástupnej plochy (schodiska) ako symbolu stretávania sa. Do tejto plochy vnášam množstvo zelene (vysokej aj nízkej) čím reflektujem súčasne — ekologické trendy.

Poloha na mape