2

Kruhový objezd Brezno

Autor(i)
Giertl A
Miesto/lokalita
Pamätník padlým vojakom Červenej armády, 72, 977 01 Brezno, Slovensko
Odhadovaná cena
1 170 382,98 EUR
Kruhový objezd Brezno

Práve v tomto bode dochádza ku križovaniu maximálne vyťažených ciest prvej triedy z východu na západ a zo severu na juh.
Cesty sú hlavnými ťahmi v smere na Banskú Bystricu, Tisovec, Čierny Balog a Telgárt.

Základné informácie o Projekte

Investor: Slovenská správa ciest
Dodávateľ:
Doba rekonštrukcie diela: 3 mesiace (zmluvný termín 12 mesiacov)

Poloha na mape